CORONA PROTOCOL

ALGEMEEN

 • Als vereniging volgen we de richtlijnen van NOC-NSF, Nevobo en gemeente Hardenberg.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
 • Kom alleen sporten als je klachtenvrij bent, heb/krijg je klachten, blijf dan thuis en laat je testen via de GGD.
 • Als je positief bent getest op het virus dan gelden de richtlijnen vanuit de overheid. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door de GGD wordt bepaald welke richtlijnen er gelden voor de medesporters.
 • Ter ondersteuning van een mogelijk bron- en contactonderzoek door GGD, hebben we als vereniging diverse administraties/hulpmiddelen om achteraf vast te stellen wie wanneer in de hal/zaal is geweest. Denk hierbij aan o.a. het trainingsschema, takenrooster, vergaderschema, wedstrijdschema, digitaal wedstrijdformulier (DWF).
 • Alle leeftijdsgroepen mogen tijdens volleybal normaal spelcontact hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Geforceerd stemgebruik langs/in het veld, zoals schreeuwen, zingen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Nevobo heeft een protocol opgesteld voor indoor volleybalcompetitie en -toernooien met daarin zaken die specifiek voor volleybal gelden. Ook worden hierin eventuele afwijkingen van spelregels of reglementsartikelen beschreven. Dit protocol is een levend document. De actuele versie staat gepubliceerd op de Nevobo site

SPORTACCOMMODATIE DE MEET

 • Volg de aangegeven instructie in de hal en kantine op.
 • Bij binnenkomst van de hal op aangewezen punten handen reinigen/ desinfecteren en let goed op de eventuele looproutes.
 • Buiten het volleybalveld, in de hal, op de tribune, in de kantine dienen volwassenen 1,5 meter afstand te houden. Familiesituaties uitgezonderd.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen zijn open. Het advies is om zoveel mogelijk al thuis de sportkleding aan te doen. Dit geldt ook voor gastteams en scheidsrechters!
 • Iedereen die 18 jaar en ouder is, moet 1,5 meter afstand houden in de kleedkamer. Dit betekent concreet voor deze doelgroep dat er een beperkt aantal volwassenen tegelijkertijd in de kleedkamer/doucheruimte mogen.
  Er mogen 8 volwassenen in de kleedkamer en 3 volwassenen tegelijk douchen.
 • Na de wedstrijd zal het gebruikte materiaal door het team eerst gedesinfecteerd moeten worden.

PUBLIEK

 • Voor binnensport geldt een max. van 100 toeschouwers zonder gezondheidscheck en reservering (registratie).
 • het aantal toeschouwers is exclusief sporters, kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers die een actieve rol hebben bij het sportevenement/-wedstrijd
 • Let wel! Als ‘volwassen’ sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd, toernooi, sportevenement, dan tellen zij als publiek, tenzij ze de locatie verlaten. Ditzelfde geldt voor aanvang van wedstrijden waarbij volwassen sporter/officials nog in de sportzaal moeten wachten.
 • Het aantal plekken voor toeschouwers is door voorgaande regel beperkt met in achtneming van max 100 toeschouwers.
 • Staan op/naast de tribune is niet toegestaan. Blijf zoveel mogelijk op 1 plaats zitten.

UITWEDSTRIJD

 • Samen reizen in een auto mag. Wél wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen (voor de doelgroep die onderling 1,5 meter afstand moet houden). Dit is niet verplicht.
 • Kijk vooraf op de site van de betreffende vereniging wat de gehanteerde richtlijnen zijn om teleurstellingen op locatie te voorkomen. Constatering is namelijk dat er geen eenduidig beleid per gemeente is v.w.b. sportaccommodaties. Dit kan betekenen dat bij uitwedstrijden de kleedkamers van de betreffende sporthal gesloten zijn en/of dat de kantine dicht is.
 • Neem zo weinig mogelijk publiek mee. Bij voorkeur alleen de noodzakelijke chauffeurs.


Nevobo site

 

Info veiligheidsregio IJsselland