Aanmeldingsformulier

W e l k o m    a l s   l i d    v a n    o n z e    v e r e n i g i n g !

Hierbij geef ik mij op als lid van Volleybalvereniging Captains***Kangeroe
 *
 *
 *
 *
 *
 *
  •  *
Wenst deel te nemen aan:
 *
 *
 *
 *
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
VAN APRIL T/M SEPTEMBER ZIJN DE BEACHVELDEN BIJ BEACH&TEACH BESCHIKBAAR.
  •  *
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Onze club drijft hoofdzakelijk op vrijwilligers. We doen graag een beroep op alle leden en/of ouders. Lees er onder Clubinfo / Club Vrijwilligers meer over.
Welke vrijwilligerstaak zou jij willen doen? (Meerdere opties zijn mogelijk)
 *
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MACHTIGING voor automatische incasso
 *
 *
 *
machtigt hierbij de penningmeester van Volleybalvereniging Captains***Kangeroe om van
 *
per kwartaal bedragen af te schrijven wegens contributie en indien van toepassing; kosten spelerskaart, vergoeding voor een 2e training en huur wedstrijdshirt op rekeningnummer NL93 RABO 03249.95.717 t.n.v. Volleybalvereniging Captains***Kangeroe.
Van te voren aangekondigde contributiewijzigingen kunnen zonder mijn tussenkomst door de penningmeester met de bank worden geregeld.
Ik heb kennis genomen van alles wat ik als lid moet weten (zie Informatiegids op onze website) en bevestig met mijn akkoord dat ik alles naar waarheid heb ingevuld.
HANDTEKENING:
 *
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
TOESTEMMINGSVERKLARING AVG
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Ook wij als sportvereniging zijn verplicht de leden te vragen om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en publicatie van beeldmateriaal.
 *
Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.