Informatiegids Captains***Kangeroe

Beste bezoeker,

Voor veel huishoudelijke info hebben wij een informatieboekje samengesteld. Het bestuur denkt dat met de uitgave van dit voorlichtingsboekje de vereniging zich duidelijk presenteert en dat veel vragen op voorhand beantwoord worden.

We hopen jou als nieuw lid te mogen verwelkomen. Je wordt lid omdat je de volleybalsport wilt beoefenen. Je zoekt ongetwijfeld ook een stuk gezelligheid. Beide zijn mogelijk binnen onze vereniging.

Wij hopen dat je dit boekje met veel aandacht zult lezen en het begin is van een leuke tijd bij Kangeroe.

Namens het bestuur,
Herre Oosterhof, voorzitter