Afmelden en adreswijziging

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd vóór 1 januari of 1 juli te geschieden bij het secretariaat.
Gebruik hiervoor het AFMELDINGSFORMULIER

Een lid kan dus op twee momenten per jaar het lidmaatschap beëindigen.
Wie bijvoorbeeld per 1 augustus opzegt, betaalt contributie tot en met december.

Adreswijzigingen graag doorgeven aan Aafje de Vries.