Aanvraag extra zaalruimte

Naast de reguliere trainingstijden kan het zijn dat teams extra willen (door)trainen. Om dit goed te stroomlijnen, dient onderstaand formulier te worden ingevuld. Alleen Kangeroetrainers of personen met een bestuurlijke functie kunnen een aanvraag indienen!

 *
 *
 *
 *
Hierbij vraag ik een sporthal/-zaal aan voor de volgende dag, tijd, hal en ruimte.
 *
 *
 *
  •  *
 *
Is er toestemming verkregen van de WGT of bestuurslid Breedtesport voor het aanvragen van deze extra zaalhuur?
  •  *
  •  *