Prioriteitenlijst

N.a.v. de Algemene Ledenvergadering

Met een groot aantal leden is gesproken over aandachtspunten als 'Hebben we de juiste doelen en ambities voor ogen?', 'Voelen we ons bij de vereniging thuis?', 'Willen we een eigen sporthal?', enz.
De meningen en antwoorden werden verzameld en in de daaropvolgende bestuursvergadering doorgenomen.

Het bestuur heeft naar aanleiding daarvan een lijst gemaakt met vijf belangrijke prioriteiten. Per bestuursvergadering wordt een prioriteit onder de loep genomen.

De prioriteit van 9 mei was:
STREVEN NAAR EEN OPTIMALE MIX TUSSEN PRESTATIE EN GEZELLIGHEID

Samenvatting Algemene Ledenvergadering
Aandachtspunten